बाइबल कहाणी

बाइबल नु मौखिक रिति लारे कहाणिया चे जरिये लारे विश्वासिया तक ते नेरे लौका तक पुचाणे कले मंण्डलिया नु शिक्षा ङिली जाये। ते वाहनु तियार करले जाये कि आपणी खोद ची ब़ोली/भाषा मा बाइबल आधारित जको घटना छी वांचे पे कहाणिया बणाओ । वे यांचा इस्तेमाल करते हुले खोद वचन नु समझ सगी ते ओनु आपणी मंण्डली मा ते आपणी कौमी चे लौका मा यानु बांटी । ऐ तरीके चे अन्तर्गत विश्वासिया नु सिखाले जाये कि बाइबल महु हेक भागा नु गेहती कने ओचा मूल अर्थ ना बदलते हुले हेक सरल भाषा मां आसानी लारे सिखणे चे लायक किवें बणा सगु । लारे ही ऐचे माध्यम कनु लौका नु खोद बाइबल पढ़णे मा वी मदद मिले ।

बाइबल कहाणी  कामा

 निर्देशिक प्रोग्राम

जको कलिसिया नु कार्यक्रमा चे बारे मां जागरुकता ङिये ते प्रतिभागिया नु शिष्शवृति ते सुसमाचार प्रचार कले कहाणी चा उपयोग करने कले संपेक्ष प्रचिय ङिये ।

क्राफ्टिंग क्लब

जको अभिविन्यास कार्यशाला चा असर हुवी जिठे विश्वासिया नु वांहचे सुविधाजनक समय (सप्ताहिक जा मासिक) चे अनुसार भेला करला जई ते बाइबल मु कहाणीया तियार करे । यां गतिविधिया चे माध्यम लारे प्रतिभागी बाइबल चे हेंसा नु आसानी लारे सीखती जाये ।

मासिक कार्यशालाएं

जिठे बाइबल मु कहाणीया तियार करलीया जई । याहनु दर्शन चे अनुसार अलग - अलग कहाणी सेट  चे रुप मां बणाले जाये । हरहेक सेट मां ऐचे विषय चे आधार पर कई कहाणीया हुवे ।

कहाणीया नु तियार करने चे बाद अम्ही कार्यशाला चे दौरान सटीकता कले सलाहकार चे जरिये

जांच करु ते तटस्थता ते भाषा कले गांवा मां वी कहाणीया ची जांच करली जाये।

कहाणी संगति झोन्ड

जिठे बाइबल कहाणीया चा इस्तेमाल कुई शक्स (सुविधा) ची 

मदद लारे लौका चे समुह चे जरिये सीखणे कले करला जही । हा बाइबल कहाणीया चे बांटणे चा हेंसा छै ।